วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคกลาง 1

ภาคการศึกษา 2555/2

ข้อมูลวิทยาลัย : ข้อมูลอาคาร

แสดงหน้าที่ 1 จาก 0
ก่อนหน้า | ถัดไป
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร คณะ รายละเอียดอาคาร
01 อาคาร 1 ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
02 อาคาร 2 ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
03 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
11 อาคารศรีนครินทรารักษ์ ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
12 อาคารมณี สหัสสานนท์ ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
13 อาคาร 4 ชั้น ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
14 ตึกนิตย์รำลึก ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
15 ตึกลูกกวาด ไม่ระบุ รายละเอียดอาคาร
แสดงหน้าที่ 1 จาก 0
ก่อนหน้า | ถัดไป