ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ID   วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ จำนวนดู
25 ก.พ. 2557 ให้นักศึกษาส่งหนังสือตามกำหนดด้วย 1,406 
2 ต.ค. 2550 แนะนำหนังสือน่าอ่านค่ะ 1,699 

รายการประกาศทั้งหมด

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1AACN Advanced Critical Care (Apr-Jun 2016) วารสาร รหัส 500357 (ยกเลิก) : MMay Fran Tracy,RN,PhD,CCNS2016
2AACN Advanced Critical Care (Jan-Mar 2016) : MMay Fran Tracy,RN,PhD,CCNS2016
3AACN Advanced Critical Care (Jul-Sep 2016) : Elsevier2016
4AACN Advanced Critical Care (Oct-Dec 2016) : MMay Fran Tracy,RN,PhD,CCNS2016
5Advances in nursing science (Apr-Jun 2016) : Peggy L.Chinn2016
6Advances in nursing science (January/March 2016) : Peggy L. Chinn,Phd,RN,FAAN : Editor2016
7Introduction to clinical medicine /คณะบรรณาธิการ, เนาวนิตย์ นาทา ... [และคนอื่นๆ]2560
8pharmacotherapy in cardiometabolic disease./บรรณาธิการ กฤติน บัณฑิตานุกูล,ณัฏฐดา อารีเปี่ยม2560
9Value-Based Care in Medicine./บรรณาธิการ ประวีณ โล่ห์เลขาและคณะ : ประวีณ โล่ห์เลขา,บรรณาธิการ.2560
10วารสารพยาบาลทหารบก Journal of The Royal Thai Army Nurses (ม.ค.-เม.ย. 2561) : สายสมร เฉลยกิตติ,บรรณาธิการ2561

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,378 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,371 วัน14 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,371 วัน7 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,370 วัน11 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,370 วัน5 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,370 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,367 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,367 วัน15 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,367 วัน4 เล่ม
0000006 อ. ขนิษฐา อารยภิญโญ(ลาออก) 1,367 วัน1 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ