ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ID   วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ จำนวนดู
25 ก.พ. 2557 ให้นักศึกษาส่งหนังสือตามกำหนดด้วย 1,377 
2 ต.ค. 2550 แนะนำหนังสือน่าอ่านค่ะ 1,670 

รายการประกาศทั้งหมด

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
15 นาที ฟิตหุ่นเฟิร์มเสริมหุ่นเป๊ะ : ชเวซองโจ (ผู้เขียน)2557
2Dynamic Presentations : Powell,Mark2015
3English for nursing 1 : vocational english, course book (CD) : Wright, Ros2011
4English for Nursing 1 Vocational English Course Book : Wright. Ros2011
5English for nursing 2 : vocational english, course book : Wright, Ros2011
6English for nursing 2 : vocational english, course book (CD) : Wright, Ros2011
7Face2Face Upper Intermediate Students Book : Redston,Chris2014
8Face2Face Upper Intermediate Students Book (CD) : Redston,Chris2014
9Toeic Barrons The Leader in Test Preparation : Lougheed. Lin2016
10Toeic Barrons The Leader in Test Preparation (CD) : Lougheed.Lin2016

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,208 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,201 วัน13 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,201 วัน7 เล่ม
0000023 อ.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 1,200 วัน12 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,200 วัน12 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,200 วัน5 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,200 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,197 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,197 วัน14 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,197 วัน4 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ