พบ 4 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์* : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2530
2การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2530
3วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์* : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2536
4วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2536

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ