พบ 4 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์* : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2530
2การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2530
3วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์* : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2536
4วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พวงรัตน์ ทวีรัตน์2536

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ

 

วันหยุดห้องสมุดประจำเดือน
  • 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันฉัตรมงคล
  • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด
  • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันเสาร์
  • 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันอาทิตย์
  • 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันพืชมงคล
  • 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันวิสาขบูชา