พบ 7 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 1
ก่อนหน้า | 1 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฏิบัติ : สมคิด พรมจุ้ย2554
2การเขียนรายงานการประเมินโครงการ : สมคิด พรมจุ้ย2554
3การเขียนรายงานการประเมินโครงการ (ฉบับปรับปรุง) : สมคิด พรมจุ้ย2552
4การเขียนรายงานการวิจัย : สมคิด พรมจุ้ย2555
5การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : สมคิด พรมจุ้ย2544
6เทคนิคการประเมินโครงการ : สมคิด พรมจุ้ย2546
7เทคนิคการประเมินโครงการ : สมคิด พรมจุ้ย2550

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ