ข้อมูลหนังสือ
สีมน (มะลิวัลย์ ซิมอน)
PE 3121
แบบเรียนเร็วเล่มใหม่ ภาษา มัน-มัน เรียนภาษาเยอรมันโดยพิสดารกับ "อาจารย์ฉงน"
นานมีบุ๊ค 21/01/2547, 2543
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ คำสั่ง
26230PE 3121 ส734ภMain Libraryดูที่ชั้น 
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม
974-472-104-9
วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ

 

วันหยุดห้องสมุดประจำเดือน
  • 6 เมษายน พ.ศ. 2558 : หยุดวันจักรี
  • 11 เมษายน พ.ศ. 2558 : วันเสาร์
  • 12 เมษายน พ.ศ. 2558 : วันอาทิตย์
  • 13 เมษายน พ.ศ. 2558 : หยุดวันสงกรานต์
  • 14 เมษายน พ.ศ. 2558 : หยุดวันสงกรานต์
  • 15 เมษายน พ.ศ. 2558 : หยุดวันสงกรานต์