ข้อมูลหนังสือ
สีมน (มะลิวัลย์ ซิมอน)
PE 3121
แบบเรียนเร็วเล่มใหม่ ภาษา มัน-มัน เรียนภาษาเยอรมันโดยพิสดารกับ "อาจารย์ฉงน"
นานมีบุ๊ค 21/01/2547, 2543
ข้อมูลสำเนา
เลขทะเบียน เลขสันหนังสือ สถานที่ สถานะ คำสั่ง
26230PE 3121 ส734ภMain Libraryดูที่ชั้น 
ข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม
974-472-104-9
วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ

 

วันหยุดห้องสมุดประจำเดือน
  • 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันฉัตรมงคล
  • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด
  • 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันเสาร์
  • 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันอาทิตย์
  • 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันพืชมงคล
  • 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 : วันวิสาขบูชา